Liên hệ nhận thông tin

LE GRAND JARDIN SÀI ĐỒNG

ALô No15, No16 khu đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

T091 959 9988 / 0982 593 800

Ainfo.legrandjardin@gmail.com

Whttps://chungculegrandjardin.net/